הבשורה

לכל המכורים לעשן
המזיק והמסוכן,
הנה הבשורה הגדולה:
סיגריית נירדוש- NIRDOSH
המעולה...

שהינה ללא טבק וללא ניקוטין
וקנתה לעצמה רוב מוניטין,
והבונוס הגדול - זה אינו ממכר
ועושה לבריאותנו טוב יותר !
_____________________
כתב עו"ד רון נגלר, משורר הבית.
.

נתונים נוספים